Czy ryczałtowiec skorzysta z ulgi na dziecko

Podatnik rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w PIT-28 będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko?
Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą w rozliczeniu PIT-28 skorzystać z ulgi na dziecko. Takie odliczenie nie zostało bowiem przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na brak możliwości skorzystania z ulgi na dziecko wskazuje też adnotacja w załączniku PIT/O, w którym wykazuje się ulgi uwzględniane w PIT-28. Zgodnie z treścią tej adnotacji, podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z PIT-28 nie wypełniają wiersza 3 w części C załącznika (wiersz ten dotyczy właśnie ulgi na dziecko).

Podatnicy ryczałtu mogą skorzystać z większości pozostałych odliczeń przysługujących podatnikom zwykłego PIT. Odpowiednie odesłania w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazują na możliwość skorzystania m.in. z odliczenia darowizn, ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi na internet (przy spełnieniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o PIT) – z wyjątkiem ulgi na nabycie nowych technologii. Podatnik ryczałtu korzysta ze wspomnianych odliczeń analogicznie jak przy standardowym rozliczeniu: poprzez pomniejszenie przychodu (zamiast, jak w zwykłym PIT – dochodu) lub pomniejszenie ryczałtu (przy odliczeniach od podatku). Ryczałtowiec może też przekazać 1 proc. podatku wynikającego z PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym kontekście pozbawienie ryczałtowców prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT-28 należy uznać za co najmniej niezrozumiałe posunięcie ze strony ustawodawcy.

Jeśli ryczałtowiec osiąga inne dochody, opodatkowane według zasad ogólnych (czyli skalą podatkową), będzie mógł – przy spełnieniu pozostałych warunków odliczenia – skorzystać z ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT (PIT-37 lub PIT-36). Będzie tak pod warunkiem, że dziecko, na które podatnik chce odliczyć ulgę, nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Wyjątkowo rodzice nie będą natomiast pozbawieni prawa do ulgi w sytuacji, gdy dziecko opłaca ryczałt jedynie od przychodów z najmu, dzierżawy.

MONIKA ŁAWNICKA
konsultant w Accreo Taxand

Opracowała Ewa Matyszewska

Podstawa prawna
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Strona oglądana: 5393 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 04.01.2010 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.01.2010 r., godz. 13.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2010 r., godz. 13.56Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.