Witamy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają charakter ponadgminny i w znacznym stopniu odnoszą się do polityki prorodzinnej Państwa oraz działań wspierających osoby niepełnosprawne. Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków i osób niepełnosprawnych. Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu działających jak i my, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:

1. zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,

2. opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

4. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

5. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

6. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

7. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

8. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

9. finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

10. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,

11. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

13. realizowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. pomoc uchodźcom.
Strona oglądana: 19277 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 29.05.2009 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 07.10.2009 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2009 r., godz. 14.21Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2009 r., godz. 14.18Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2009 r., godz. 14.09Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2009 r., godz. 14.05Adam PodemskiEdycja strony
05.10.2009 r., godz. 09.18Adam PodemskiEdycja strony
25.09.2009 r., godz. 10.38Adam PodemskiEdycja strony
25.09.2009 r., godz. 10.38Adam PodemskiEdycja strony
18.06.2009 r., godz. 14.40Adam PodemskiEdycja strony
15.06.2009 r., godz. 14.17Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.21Adam PodemskiEdycja strony
29.05.2009 r., godz. 11.48Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.