"Druga Szansa" - program wsparcia współczesnej rodziny żyjącej w społeczeństwie ryzyka z terenu powiatu grodziskiego

1. Nazwa zadania: "Druga Szansa" – program wsparcia współczesnej rodziny żyjącej w społeczeństwie ryzyka z terenu powiatu grodziskiego.

Założeniem programu jest wspieranie istniejących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, poprzez rozwijanie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie, doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W programie będą mogły uczestniczyć również spokrewnione rodziny zastępcze, w których umieszczone dzieci wymagają profilaktyki w kierunku edukowania i wczesnej interwencji w rodzinach zagrożonych dysfunkcją

Działania realizowane będą na trzech płaszczyznach:

1) Praca z rodzicami zastępczymi polegająca na:

- wsparciu psychologicznym i edukacji na bazie grup wsparcia prowadzonych przez moderatora i samych rodziców;
- edukacji i rozwoju zasobów i umiejętności psychospołecznych;

2) Praca z rodzicami biologicznymi polegająca na:

- pomocy rodzinie naturalnej w tworzeniu optymalnie najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka;
- pomocy w łagodzeniu lub usuwaniu kryzysu będącego powodem umieszczenia dziecka w zastępczych formach opieki;
- nabyciu przez rodziców umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w rodzinie lub poszukiwaniu pomocy w instytucjach do tego powołanych;
- konsultacji ze specjalistami: psycholog, psychiatra, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, prawnik;
- zwiększeniu umiejętności wychowawczych rodziców – "Szkoła dla Rodziców".

3) Praca z dziećmi i młodzieżą polegająca na:

Przeprowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 7-12 lat, opartych głównie na wzmacnianiu sfery emocjonalnej dziecka poprzez:

- gry i zabawy ruchowe umożliwiające ekspresję twórczą dziecka;
- odgrywanie form teatralnych;
- arteterapia – rysunki, plakaty, kolaże, wydzieranki i inne;
- muzykoterapia;
- pokazanie dziecku pozytywnych wzorców zachowania;

Zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży z rodzin zastępczych w wieku od 13-18 lat opartych głównie na:

- wzmacnianiu poczucia własnej wartości;
- przywróceniu procesu nawiązywania więzi z rodzicami biologicznymi;
- profilaktyce zachowań anty-socjalnych i skłonności do redukowania napięć emocjonalnych przy pomocy alkoholu i innych substancji odurzających;
- przekazywaniu właściwych wzorców zachowań i relacji społecznych;
- rekreacja i sporty o charakterze nie rywalizacyjnym, specjalnie zorganizowane zajęcia survivalowe i inne;

4) Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz promowania rodziny:

- animowanie regionalnej kampanii promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny;
- interaktywna działalność edukacyjna w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym;

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwota 47.579,00 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji – 20.000,00 zł.
Strona oglądana: 2717 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.07
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 16.07Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.