"Rodzina Wartością Ponadczasową" - program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego.

1. Nazwa zadania: "Rodzina Wartością Ponadczasową" – program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego.

Założeniem programu jest wspieranie istniejących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, poprzez realizowanie dodatkowych szkoleń. Celem będzie upowszechnienie wiedzy na temat problemów dzieci w opiece zastępczej w środowisku społecznym rodziny zastępczej oraz w instytucjach, z którymi ma do czynienia rodzina. Jak również ukazanie możliwości utworzenia bezpiecznego środowiska rówieśniczego, z którym dziecko będzie mogło się identyfikować.

W programie będą mogły uczestniczyć także spokrewnione rodziny zastępcze, które również wymagają wsparcia w doskonaleniu umiejętności wychowawczych.

Działania realizowane będą na trzech płaszczyznach:

1) Cykl szkoleń z rodzicami zastępczymi:

- uświadomienie rodzicom zastępczym pełnionych przez nich funkcji;
- zachęcanie rodzin zastępczych do inicjowania jak najczęstszych kontaktów dzieci z ich rodzinami biologicznymi;
- uzależnienia, formy pomocy, profilaktyka;
- problematyka FAS, ADHD, Autyzmu;
- problematyka przemocy w rodzinie;
- rozwiązywanie sytuacji trudnych (stresy, konflikty, niepowodzenia szkolne, niska samoocena);
- potrzeby rozwojowe dzieci i sposoby ich zaspokajania;
- jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

2)Warsztaty stymulujące rozwój dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej:

Cykl szkoleń dla młodzieży w wieku od 13-18 lat:

- integracja – wytworzenie pozytywnych relacji w grupie;
- współpraca i działanie – zasady działania i współpracy w grupie;
- "jaki jestem" – budowanie adekwatnego obrazu samego siebie, poznanie słabych i mocnych stron;
- substancje psychoaktywne – czym są, jak działają, na czym polega mechanizm uzależnienia, gdzie szukać pomocy;
- "złe emocje" – jak rozładować napięcie;

Cykl szkoleń dla dzieci 7-12 lat:

a) gry i zabawy ruchowe oraz logiczne;
b) formy teatralne wraz z pantomimą, dramą;
c) arteterapia – rysunki, plakaty, kolaże, wydzieranki i inne;
d) muzykoterapia;
- zajęcia integracyjne - wspólne spędzanie wolnego czasu

3) Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz promowania rodziny zastępczej:

- animowanie regionalnej kampanii promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny;
- interaktywna działalność edukacyjna w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwota 55.479,00 zł z czego wnioskowana kwota dotacji – 27.500,00 zł.
Strona oglądana: 2568 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 16.05Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.