ZUS może umorzyć alimenty

STAN FAKTYCZNY - Emeryt na podstawie wyroku sądu z 1999 r. został zobowiązany do płacenia alimentów w wysokość 300 zł miesięcznie na rzecz niepełnosprawnego syna. Jednak sam nie płacił zasądzonej kwoty, która była wypłacana jego żonie ze środków Funduszu Alimentacyjnego (FA). W efekcie zadłużenie emeryta w FA osiągnęło kwotę 16,5 tys. zł. W 2008 r. ZUS odmówił mu umorzenia tych zaległości na rzecz likwidowanego funduszu, jednocześnie domagając się pokrycia kosztów związanych z jego działalnością. Emeryt nie zgodził się na spłatę należności, uzasadniając to trudną sytuacją rodziną.

Odwołał się do sąd I instancji. Ten ustalił, że sytuacja zdrowotna i rodzinna wnioskodawcy nie uzasadnia umorzenia zaległości. Stwierdzono, że posiada nie tylko mieszkanie spółdzielcze, lecz także samochód, telewizor i lodówkę. Jest też współwłaścicielem działki rolnej, którą może uprawiać. Jego sytuacja materialna jest stabilna.

Jednocześnie, przebywając na wcześniejszej emeryturze otrzymanej z racji posiadania niepełnosprawnego dziecka, ma czas na dodatkową pracę. Dziecko przebywa bowiem w szkole dla dzieci niepełnosprawnych przez 10 godzin dziennie. Rodzic nie jest więc obarczony opieką przez całą dobę.

Emeryt złożył apelację od tego wyroku, uznając wyrok za krzywdzący. Sędziowie sądu apelacyjnego przyznali mu rację. Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył kasację od wyroku. W skardze wskazał, że w rodzinie wcześniejszego emeryta nie nastąpiły żadne szczególne wydarzenia uzasadniające wstrzymanie egzekucji alimentów. Jednocześnie zwrócił uwagę, że już wcześniej ten sam sąd apelacyjny odmówił umorzenia należności Funduszu Alimentacyjnego wobec tego samego emeryta, które powstały w związku z wypłacaniem należności wobec innego dziecka. ZUS argumentował także, że spłata należności nie zagraża egzystencji rodziny wnioskodawcy. Natomiast umorzenie to będzie mieć negatywny wpływ na finanse systemu ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy zgodził się z argumentacją ZUS, uchylając zaskarżony wyrok. Sprawa trafiła do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt I UK 119/10

Bożena Wiktorowska
bozena.wiktorowska@infor.pl

Umorzenie długu tylko w szczególnych przypadkach

Bartosz Nowak | radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych M. Nałęcz-Socha, B. Nowak Spółka Partnerska

Sąd Najwyższy (SN) podtrzymał dotychczasową ścisłą oraz bardzo wąską ocenę okoliczności uzasadniających umarzanie dłużnikom ich zaległości wobec zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego. Niniejszy wyrok wyraźnie ogranicza możliwości ubiegania się dłużników alimentacyjnych o umorzenie zaległości ze względu na trudną sytuację życiową i materialną. Niemniej jednak SN wskazuje, iż weryfikacja, czy dany przypadek jest szczególnie uzasadniony oraz czy powstała, w sposób niezależny do dłużnika, sytuacja życiowa i materialna uzasadniająca umorzenie jego należności alimentacyjnych, należy do suwerennej oceny sądu ubezpieczeń społecznych. Musi być ona oparta na okolicznościach konkretnej sprawy. Ten wyrok SN trzeba tez uznać za słuszny, bo ogranicza możliwości umorzenia długu.
Strona oglądana: 5583 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.02.2011 r., godz. 17.40
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.02.2011 r., godz. 17.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2011 r., godz. 17.40Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.