Jak niepełnoletnia matka otrzyma zasiłek na dziecko

Matka, która nie ukończyła 18 lat, może otrzymać becikowe oraz świadczenia rodzinne. Przepisy przewidują w tej sytuacji dwie możliwe drogi ubiegania się w gminie o pomoc.
Kto powinien złożyć w gminie wniosek o zasiłek na dziecko

Matka, która ma ukończone 13 lat, zgodnie z art. 15 kodeksu cywilnego ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że małoletnia matka, jako osoba nieposiadająca całkowitej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W takiej sytuacji dla dziecka powinien być ustalony opiekun prawny. Najczęściej sąd rodzinny ustanawia nim jednego z rodziców nieletniej matki albo babcię lub dziadka. Wniosek o świadczenia rodzinne może w takiej sytuacji złożyć opiekun prawny, którym zwykle jest jeden z rodziców, albo sam rodzic dziecka, po uzyskaniu zgody od przedstawiciela ustawowego.

Kogo opiekun prawny dziecka powinien wpisać do składu rodziny

Aby otrzymać zasiłek na to dziecko, opiekun prawny musi złożyć w gminie odrębny wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. Gmina na tej podstawie sprawdzi, czy spełnione są warunki przyznania świadczeń, w tym kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł w przeliczeniu na członka rodziny lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jednak w przypadku gdy wniosek jest składany przez opiekuna prawnego, do składu rodziny jest wpisywane jedynie dziecko znajdujące się pod jego opieką, nie są tam natomiast umieszczane jego biologiczne dzieci, a do dochodu rodziny jest wpisywany wyłącznie ewentualny dochód tego dziecka.

Czy rodzic nieletniej matki może ubiegać się o zasiłek na nią

Zostanie opiekunem prawnym dla np. swojego wnuka nie oznacza, że rodzic nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny na nieletnią matkę oraz pozostałe dzieci. W składzie rodziny powinny być wówczas wymienione następujące osoby: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat. Nie wlicza się do niej dziecka znajdującego się pod opieką prawną, dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Kto składa wniosek o zasiłek, gdy matka dziecka skończy 18 lat

Instytucja opiekuna prawnego wygasa z chwilą uzyskania przez matkę dziecka pełnoletniości. Wtedy ona sama może złożyć wniosek o świadczenia rodzinne na to dziecko. Nawet jeżeli w dalszym ciągu mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoimi rodzicami, to w składanym wniosku do składu rodziny zalicza siebie i dziecko. Jednocześnie o zasiłek na pełnoletnią już matkę nie może się starać się jej rodzic, nawet jeżeli spełnione są pozostałe warunki przyznania wsparcia. Zgodnie z przepisami zasiłek rodzinny nie przysługuje na pełnoletnie dziecko, które na swoje dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodzic musi też pamiętać, że gdy będzie się ubiegał o zasiłek rodzinny na pozostałe dzieci, nie będzie mógł zaliczyć do składu rodziny pełnoletniej już córki mającej dziecko. Może mieć to wpływ na to, czy otrzyma zasiłek, bo dochód rodziny będzie dzielony przez mniejszą liczbę jej członków.

michalina.topolewska@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 3 pkt 3 i 16, art. 4 i art. 7 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992).
Strona oglądana: 5351 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.12.2010 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.12.2010 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2010 r., godz. 15.30Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.