Projekt systemowy POSZERZYĆ KRĄG – III edycja

Foto

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim od 2008 r. realizuje projekt systemowy "POSZERZYĆ KRĄG" współfinansowany ze środków unijnych.

Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

W ramach tego programu realizujemy dwa zadania:
• pierwsze to szkolenia dla osób opuszczających rodziny zastępcze, usamodzielniających się, bądź przygotowujących się do opuszczenia tych rodzin i samodzielnego wejścia w dorosłe życie.
• zadanie drugie to: szkolenia w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych, aktywujące zawodowo, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów wyjazdowych

Rezultaty osiągnięte w I roku realizacji projektu
• 45 osób otrzymało wsparcie w postaci treningów kompetencji i umiejętności społecznych
• 45 osób otrzymało wsparcie w postaci wyjazdu studyjnego do Białobrzegów z wyżywieniem, dojazdem, zakwaterowaniem
• 45 osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników projektu włączono w aktywne ich wsparcie
• zrealizowano 240 godz. treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
• 26 osób zostało objętych indywidualnym planem usamodzielnienia (kontrakty socjalne) i otrzymało wsparcie w postaci warsztatów rozwoju osobistego i społecznego z elementami aktywizacji zawodowej
• 26 osób otrzymało wsparcie w postaci wyjazdu studyjnego do Zakopanego z wyżywieniem, dojazdem, zakwaterowaniem
• 26 osób z otoczenia osób usamodzielniających się zostało w różnej formie włączonych w aktywne ich wsparcie
• zrealizowanych zostało 520 godzin warsztatów rozwoju osobistego i społecznego z elementami aktywizacji zawodowej dla osób usamodzielniających się i ich otoczenia

w wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost poziomu pozytywnych relacji społecznych takich jak:
- wzrost motywacji do działania
- zaufanie we własne możliwości
- wzrost samooceny osób uczestniczących w projekcie
- zmniejszenie trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
- zwiększenie poziomu samodzielności
- poszerzenie kompetencji zawodowych
- poprawa sytuacji osób niepracujących uczestników projektu

Drugi rok działań projektowych to szkolenia mające na celu:

Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

- warsztaty rozwoju osobistego i społecznego
- kurs prawa jazdy
- kurs języka angielskiego
- indywidualne wsparcie psychologiczne
- konsultacje i doradztwo zawodowe
- zajęcia z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych
- kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych
- wyjazd studyjny

Więcej informacji: http://www.poszerzyckrag.pl/index.php/pg=press
Strona oglądana: 5816 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 13.04.2011 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2011 r., godz. 15.32Adam PodemskiEdycja strony
16.04.2010 r., godz. 13.46Adam PodemskiEdycja strony
22.10.2009 r., godz. 13.24Adam PodemskiEdycja strony
18.06.2009 r., godz. 15.05Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.39Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.