Ulgi i uprawnienia

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
• wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
• posiadaną dokumentację medyczną
• orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy
• inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień

Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
• orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 w/w ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień
• ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka zespołu
• zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Strona oglądana: 14419 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2009 r., godz. 14.50Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.38Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.