Orzecznictwo

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Grodzisku Mazowieckim został powołany przez Starostę Grodziskiego na mocy Zarządzenia Nr 21/2000 z dnia 05 grudnia 2000 roku.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego i zawartych porozumień, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Maz. realizuje zadania z zakresu orzecznictwa dla trzech powiatów: Grodziskiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego.

Do Zespołu zapraszamy mieszkańców wyżej wymienionych trzech powiatów, a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) przebywają na tym terenie - dotyczy to osób:
• bezdomnych,
• przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
• przebywających w zakładach karnych i poprawczych
• przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

Podstawy prawne działania Zespołu
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328)

Do spraw nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek:
1. osoby zainteresowanej
2. przedstawiciela ustawowego tej osoby
3. albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4. legitymacje osób niepełnosprawnych
Strona oglądana: 26081 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2009 r., godz. 14.45Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.32Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.