Ogłoszenie

Data: 15.11.2022 r., godz. 13.47    50
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żydowskiej 19 zaprasza do współpracy w ramach umowy zlecenia osobę do tłumaczeń polsko-ukraińskich podczas posiedzeń komisji lekarskich.

Do zadań w ramach umowy należeć będzie weryfikacja wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt:
telefoniczny: 22 724 07 09 wew. 38 
lub email: pzoongrodziski@pcprgrodzisk.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Dłuska