Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data: 27.06.2022 r., godz. 15.32    98
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2022 r.

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie:

  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie
  • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”- osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
  • osoby, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Nabór osób chętnych do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych będzie prowadzony do dnia 20 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Grodzisku Mazowieckim lub telefonicznie pod numer telefonu: 22/724-15-70 w. 34 lub 35 we wtorki i w piątki od godz. 9.00 do godz. 15.00. Udział w programie jest  bezpłatny.

Po stworzeniu grupy liczącej min. 10 osób rozpocznie się cykl spotkań, które będą odbywały się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Żydowskiej 19.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu.